De juiste accountant vinden
Starten in regio Antwerpen
Nuttige links
Gebruiksovereenkomst
Bedrijfsprofiel
Aanmeldpunt accountants
   
 
 
  "Ik zoek een accountant in de buurt,
liefst regio Antwerpen"
 
     
 


Algemene info voor starters

Ongeacht waar of in welke branche u start zult u bij de opstart van uw zelfstandige activiteit een aantal verplichtingen moeten nakomen:

· een financiële rekening openen
· een juridisch statuut kiezen: eenmanszaak of vennootschap?
· een ondernemingsnummer aanvragen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) via een erkend ondernemingsloket
· de inschrijving in het btw-register in orde brengen (uitgezonderd in het geval u een niet-BTW-plichtige activiteit -doorgaans intellectuele vrije beroepen- gaat uitoefenen, dan wel vrijgesteld bent als kleine onderneming met een omzet lager dan 5580 Euro)
· aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds
· aansluiten bij een ziekenfonds

U dient ook te beschikken over een attest van basiskennis van bedrijfsbeheer. Indien u hier niet over beschikt kunt u hiervoor terecht bij één van de hiertoe erkende opleidingsinstellingen. Voorts dient u voor bepaalde beroepen ook te beschikken over de nodige beroepsbekwaamheid. Het bewijs kan doorgaans worden geleverd op basis van een diploma, een akte of beroepservaring.

Om te weten of uw diploma volstaat voor de uitoefening van een bepaalde activiteit kunt u gebruik maken van de DIPLO-databank van de Federale OveheidsDienst Economie.

Indien u niet beschikt over een attest van basiskennis van bedrijfsbeheer, dan kan u ook het attest inroepen van uw echtgenote of uw samenwonende partner (indien u sinds langer dan 6 maanden samenwoont). U kunt ook een loontrekkende of een zelfstandig helper met een attest van basiskennis van bedrijfsbeheer engageren. Bij vennootschappen dient de persoon die effectief het dagelijks bestuur uitoefent te beschikken over een attest van basiskennis van bedrijfsbeheer. (Dit zijn in de regel personen die benoemd worden tot zaakvoerder of bestuurder en waarvan de benoeming werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.)

Eens u ervan overtuigd bent te willen en te kunnen starten als zelfstandige kunt u zich richten tot een boekhouder of accountant om uw plannen nog eens grondig door te nemen. Via ons kunt u een geschiktete accountant of boekhouder vinden waarmee u een gratis en vrijblijvend introductiegesprek kunt hebben. In veel gevallen zal deze accountant of boekhouder samen met u de formaliteiten die verbonden zijn aan het opstarten van uw onderneming, alsook uw inschrijving in de KruispuntBank Ondernemingen in orde brengen. Wenst u zich toch rechtstreeks tot een ondernemingsloket te richten voor uw inschrijving in de KBO (Kruispuntbank Ondernemingen), dan kunt u de lijsten hieronder raadplegen om te bekijken welke ondernemingsloketten in uw buurt gevestigd zijn.

Adressenlijst ondernemingsloketten regio Antwerpen
Adressenlijst ondernemingsloketten regio Brussel
Adressenlijst ondernemingsloketten provincie Limburg
Adressenlijst ondernemingsloketten provincie Vlaams Brabant
Adressenlijst ondernemingsloketten provincie Oost-Vlaanderen
Adressenlijst ondernemingsloketten provincie West-Vlaanderen

Bij uw inschrijving in de KBO krijg u een ondernemingsnummer toegekend. Dat nummer moet u voor u uw activiteiten start, laten activeren als btw-nummer. U kan die activering zelf in orde brengen, en daarvoor een formulier aanvragen bij het btw-controlekantoor. Mogelijk kunt u de activering van uw BTW-nummer ook tegelijk met uw inschrijving in de KBO laten doen door het ondernemingsloket.

Voor vragen over BTW kunt u terecht op volgend adres:
Informatieambtenaar BTW
Koning AlbertII laan 33 (NORTH GALAXY) bus 25
1030 SCHAARBEEK
Tel: 0257/257 57
Fax: 02/336 17 68
info.vat@minfin.fed.be

Hieronder maakten wij voor u een selectie van de meest interessante pagina's die u als starter kunnen verder helpen: (Zogestart.be, FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie)

   
    Algemene voorwaarden
    Praktische stappen
    Voorwaarden op vlak van kennis
     

Vooraleer u de stap zet om zelfstandig te worden staat u best uitgebreid stil bij de financiële kant van de zaak, alsook de risico's en aansprakelijkheden die hiermee gepaard kunnen gaan. Een accountant kan u hierbij helpen. Hij kan u tevens wegwijs maken in de manier waarop u facturen dient op te maken, welke documenten u dient bij te houden,... Om in contact te komen met een geschikte accountant, vul vrijblijvend het formulier op deze pagina in.

Wenst u een administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën te raadplegen?
Hieronder vindt u de link en het te volgen stappenplan met de lijst van alle te raadplegen bevoegdheden van een administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën.
Nadat u de juiste bevoegdheid geselecteerd hebt, kan u aan de hand van uw naam en adres het bevoegde dichtsbijzijnde BTW Controlekantoor opzoeken:

Zoekmachine Federale Overheidsdienst Financiën:

1) Selecteer een administratie ( vb: AAFisc)
2) Selecteer een dienst: (vb: Controle BTW)
3) Selecteer een bevoegdheid in de dropdownlijst.(vb: aangifte van aanvang werkzaamheid)
4) Selecteer uw gemeente
  - typ hiervoor de naam van de gemeente (of een gedeelte van de naam) in het veld "Filter gemeente"
  - de dropdownlijst zal worden gevuld met gemeentes corresponderend aan de ingegeven filter
  - kies daaruit de gewenste gemeente
5) Selecteer uw straat
  - typ hiervoor de naam van de straat (of een gedeelte van de naam) in het veld "Filter straat".
  - de dropdownlijst zal worden gevuld met straten corresponderend aan de ingegeven filter.
  - kies daaruit de gewenste straat
6) Geef uw huisnummer in
7) Geef uw naam in (meestal volstaan de 3 eerste letters)

 

 

 
     
  © besteaccountant.be